Başöğretmen'in izinde...
Geleceğe.
----------------------------------------------------------------------------------- Anabilim Dalımızda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans programına ilk kez 1996-1997 öğretim yılında, Doktora programına ise 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
35. Dönem Mezunlarımız...
Tarihçe

Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı 1983-1984 öğretim yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim vermektedir. Programlar dil, kültür, dilbilim, edebiyat ve ağırlıklı olarak Fransızcanın Yabancı Dil olarak öğretimi alanlarını kapsamaktadır.